0

เชลล์ ไมเซลล่า


ออกแบบมาเพื่อยืดอายุและปกป้องเครื่องยนต์ 
เชลล์ ไมเซลล่า ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ชนิดแก๊สติดตั้งอยู่กับที่ ได้รับการพัฒนามาเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติการสามารถเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นที่ให้มูลค่าสูงสุดตลอดการทำงาน โดย:

 • เพิ่มการป้องกันการสึกหรอ
 • อายุการใช้น้ำมันที่ยาวนาน
 • ให้ประสิทธิภาพของระบบในระดับสูง 

เพื่อรับมือกับความท้าทายและการใช้งานที่หลากหลายของเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊ส เชลล์ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องประเภทต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าของคุณเลือกผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับความต้องการด้านเทคนิคและการใช้งาน


Shell Mysella S3 N

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซที่มีความเป็นกรดต่ำถึงปานกลาง และ/หรือ เครื่องยนต์ที่ใช้กับน้ำมันเถ้าต่ำ (low ash oil)
คุณสมบัติของ เชลล์ ไมเซลล่า S3 N คือ:

 • ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้ยาวนาน
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปริมาณการใช้น้ำมัน และยืดระยะการบำรุงรักษา
 • เครื่องยนต์สะอาด และได้รับการปกป้องที่ดีเยี่ยม
 • สามารถเข้าได้ดีกับอุปกรณ์กรองไอเสีย Exhaust Emission Catalyst for CO, NOx and Formaldehyde
   

Shell Mysella S3 S

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซที่มีความเป็นกรด เช่นเชื้อเพลิงชีวภาพ รวมถึงก๊าซจากน้ำเสียและขยะก๊าซธรรมชาติ และ/หรือ เครื่องยนต์ที่ใช้กับน้ำมันเถ้าปานกลาง (medium ash oil)
คุณสมบัติของ เชลล์ ไมเซลล่า S3 S คือ:

 • ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปริมาณการใช้น้ำมัน และยืดระยะการบำรุงรักษา
 • เครื่องยนต์สะอาด และได้รับการปกป้องที่ดีเยี่ยม
   

Shell Mysella S5 N

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซที่มีความเป็นกรดต่ำถึงปานกลาง และ/หรือ เครื่องยนต์ที่ใช้กับน้ำมันเถ้าต่ำ (low ash oil)
คุณสมบัติของ เชลล์ ไมเซลล่า S5 N คือ:

 • ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้ยาวนาน
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายสูงสุด ลดปริมาณการใช้น้ำมัน และยืดระยะการบำรุงรักษา
 • เครื่องยนต์สะอาดเป็นเยี่ยม และได้รับการปกป้องสูงสุด
   

Shell Mysella S5 S

.ant-popover-content>.ant-popover-arrow { right: 30% !important; } } .product-box-wrap .ant-tag { height: 28px; padding: 4px 8px; } .product-box-wrap .ant-tag i { vertical-align: middle } /* .owl-carousel.owl-drag .owl-item{ padding: 0 10px; } */ .e-blog-highlight .owl-carousel.owl-drag .owl-item { padding: 0; } .mycart-wrap { min-width: 300px; } /* Product Index */ .product-group { display: flex; flex-wrap: wrap; } .product-item { padding: 15px; margin-bottom: 30px; display: flex; } .product-item .product-card.left { text-align: left; } .product-item .product-card.center { text-align: center; } .product-item .product-card.right { text-align: right; } .product-item .product-card { background: #fff; position: relative; overflow: hidden; width: 100%; } .grid .product-item .product-card { display: flex; flex-direction: column; padding: 10px; } .label-recommend { background-color: var(--button-backgroundcolor); color: var(--button-fontcolor); display: inline-block; padding: 2px 6px; text-align: center; position: absolute; top: 10px; left: 0; z-index: 1; font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; } .product-item .product-image { width: 100%; position: relative; overflow: hidden; background-color: #fff; } .product-item .product-image .inner { display: block; } .product-item .product-image.horizontal .inner { padding-top: 75%; } .product-item .product-image.vertical .inner { padding-top: 150%; /* 500*750 */ } .product-item .product-image.square .inner { padding-top: 100%; } .product-item .product-image .inner:before { content: ''; display: block; width: 100%; cursor: pointer; } .product-item .product-image .inner img { display: block; position: absolute; top: 0; left: 0; bottom: 0; right: 0; width: 100%; height: auto; margin: auto; transform: scale(1); transition: all 0.5s ease; } .product-item .product-image .inner img:hover { transform: scale(1.2); transition: all 0.5s ease; } .product-item .product-image .tag-sale { position: absolute; z-index: 2; bottom: 8px; right: 8px; } .product-item .product-image .tag-sale .ant-tag-red { cursor: default; color: #fff1f0; background: #f5222d; border-color: #f5222d; margin: 0; padding: 0px 6px; } .product-item .product-title { display: block; flex: 1 0 auto; font-size: 16px; padding: 15px 0; margin-bottom: 0; } .product-item .product-title a { color: #000; text-decoration: none; } .product-item .product-title a:hover { color: #3a3a3a; } .product-item .product-price { padding: 10px 0; } .product-item .product-price .price-sell { font-size: 1rem; display: inline-block; } .product-item .product-price .price-old { display: inline-block; text-decoration: line-through; color: #888; margin-right: 5px; } .product-item .product-description p { width: 100%; } .product-detail-wrap .ant-tag, .blog-tag .ant-tag, .product-tag .ant-tag, .ant-modal-body .ant-tag { font-size: 14px; font-weight: normal; padding: 4px 10px; height: auto; } .ant-modal-body .active .ant-tag { background-color: var(--button-backgroundcolor); color: var(--button-fontcolor); border-color: var(--button-bordercolor); } .ant-modal { color: #000; } /* LIST VIEW */ .list .label-recommend { font-size: 10px; left: 0; top: 5px; } .list .product-item { max-width: 50%; flex: 0 0 50%; } .list .product-item .product-card { display: block; text-align: center; border: 1px solid #ddd; padding: 10px; } .list .product-item .product-card:after { content: ''; display: block; clear: both; } .list .product-item .product-image { width: 20%; float: left; margin-bottom: 0; } .list .product-item .product-title { width: 80%; float: left; text-align: left; flex: inherit; padding: 0; padding-left: 10px; } .list .product-item .product-property { float: left; width: 80%; padding-left: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 0; text-align: left; } .list .product-item .product-price { width: 80%; float: left; text-align: left; padding: 0; padding-left: 15px; margin-top: 5px; position: absolute; bottom: 5px; left: 20%; } .list .product-price .price-old, .list .product-price .price-sell { display: inline-block; } .list .product-price .price-old { margin-right: 15px; } @media (max-width: 991.98px) { /* Product on Mobile */ .product-item { margin-bottom: 10px; } .product-item:nth-child(odd) { padding-right: 7.5px; } .product-item:nth-child(even) { padding-left: 7.5px; } /* */ .highlight-wrapper .product-item:nth-child(odd) { padding-right: 0; } .highlight-wrapper .product-item:nth-child(even) { padding-left: 0; } /* Product Highlight 2 Column on Mobile */ .highlight-wrapper.col-6.col-sm-6:nth-child(odd) { padding-right: 7.5px; } .highlight-wrapper.col-6.col-sm-6:nth-child(even) { padding-left: 7.5px; } /* */ /* Blog Highlight 2 Column on Mobile*/ .e-blog-highlight .col-6.col-sm-6.blog-item:nth-child(odd) { padding-right: 7.5px; } .e-blog-highlight .col-6.col-sm-6.blog-item:nth-child(even) { padding-left: 7.5px; } /* */ .ant-pagination-total-text { display: block; } } @media (max-width: 767.98px) { .list .product-item { max-width: 100%; flex: 0 0 100%; } .list .product-item:nth-child(odd) { padding-right: 15px; } .list .product-item:nth-child(even) { padding-left: 15px; } } .event-popup { width: calc(100% - 30px) !important; max-width: 1200px; } .modal-small { max-width: 800px; } .modal-medium { max-width: 1200px; } .ant-table-thead>tr>th, .ant-table-tbody>tr>td { padding: 10px } .siteinfo .ant-progress-success-bg, .siteinfo .ant-progress-bg { background-color: #f75843; } .siteinfo .ant-progress-text { color: #c1c1c1; } .blog-description img, .blog-description iframe { max-width: 100%; } .fr-view p { margin-bottom: 0; margin-top: 0; } .fr-view td, .fr-view th { white-space: inherit; } .PEAK_Account { width: 100%; left: 0; top: 0; text-align: center; padding: 5px; position: absolute; } .PEAK_Account img { width: 44px; } #_order_preloader { display: none; position: fixed; width: 100%; background: #f0f8ffa8; z-index: 999999; height: 100vh; top: 0; } #_order_preloader div { height: 30px; width: 30px; margin: 40vh auto; border: 5px solid rgba(160, 160, 160, 0.45); border-top: 5px solid rgb(101, 101, 101); border-radius: 50%; animation: _order_preloader 1s infinite linear; } @keyframes _order_preloader { 0% { transform: rotate(0deg); } 100% { transform: rotate(360deg); } } #_page_langs td { white-space: initial; } /** Genericons Helper CSS */ /** * The font was graciously generated by Font Squirrel (http://www.fontsquirrel.com). We love those guys. */ .sharrre { display: inline-block; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 400; margin-right: 5px; overflow: hidden; position: relative; -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; -moz-transition: all 0.3s ease-in-out; -ms-transition: all 0.3s ease-in-out; -o-transition: all 0.3s ease-in-out; transition: all 0.3s ease-in-out; } /* Buttons */ .sharrre .share, .sharrre .count { -moz-box-sizing: border-box; -webkit-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box; border: none; display: inline-block; padding: 0; text-decoration: none !important; -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; -moz-transition: all 0.3s ease-in-out; -ms-transition: all 0.3s ease-in-out; -o-transition: all 0.3s ease-in-out; transition: all 0.3s ease-in-out; } .sharrre .share { color: #fff; float: left; font-weight: 700; text-decoration: none; } .sharrre:hover .share { border: none; color: #fff; text-decoration: none; } .sharrre .count { background-color: #fff; font-weight: 700; position: relative; text-align: center; } /* Small */ .share-small .share, .share-small .count { font-size: 12px; height: 20px; line-height: 20px; } .share-small .share { border-top-left-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; padding: 0 0 0 24px; width: 20px; } .share-small .sharrre:hover .share { width: 60px; } .share-small .facebook:hover .share { width: 50px; } .share-small .pinterest:hover .share { width: 45px; } .share-small .googlePlus:hover .share { width: 40px; } .share-small .count { border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; float: right; width: 42px; } /* Medium */ .share-medium .share, .share-medium .count { font-size: 13px; height: 25px; line-height: 25px; } .share-medium .share { border-top-left-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; padding: 0 0 0 28px; width: 28px; } .share-medium .count { border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; float: right; width: 42px; } .share-medium .sharrre:hover .share { width: 65px; } .share-medium .facebook:hover .share { width: 55px; } .share-medium .pinterest:hover .share { width: 50px; } .share-medium .googlePlus:hover .share { width: 45px; } /* Tall */ .share-tall .share { border-bottom-left-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; font-size: 13px; height: 25px; line-height: 25px; padding-left: 20px; text-align: center; width: 100%; } .share-tall .googlePlus .share { padding-left: 16px; } .share-tall .facebook .share { padding-left: 18px; } .share-tall .count { border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; display: block; float: none; font-size: 16px; height: 55px; line-height: 55px; width: 75px; } /* Icons */ .share-small .share:before, .share-medium .share:before, .share-tall .share:before { line-height: 1; display: block; font-size: 13px; height: 20px; top: 4px; left: 6px; text-indent: 0; -webkit-font-smoothing: antialiased; position: absolute; width: 20px; } .share-medium .share:before { font-size: 14px; top: 5px; left: 7px; } .share-tall .share:before { bottom: 0px; top: auto; } .twitter .share:before, .facebook .share:before, .googlePlus .share:before, .youtube .share:before, .digg .share:before, .delicious .share:before, .pinterest .share:before, .linkedin .share:before, .stumbleupon .share:before { display: inline-block; font: normal normal normal 14px/1 FontAwesome; font-size: inherit; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-osx-font-smoothing: grayscale } .twitter .share:before { content: '\f099'; } .facebook .share:before { content: '\f082'; } .googlePlus .share:before { content: '\f0d5'; } .youtube .share:before { content: '\f213'; } .digg .share:before { content: '\f221'; } .delicious .share:before { content: '\f202'; } .pinterest .share:before { content: '\f231'; } .linkedin .share:before { content: '\f0e1'; } .stumbleupon .share:before { content: '\f223'; } .share-small .pinterest .share:before { font-size: 12px; } .share-small .linkedin .share:before { font-size: 16px; top: 1px; } .share-small .stumbleupon .share:before { font-size: 16px; top: 3px; } .share-medium .pinterest .share:before { font-size: 13px; top: 6px; } .share-medium .linkedin .share:before { font-size: 17px; top: 3px; } .share-medium .stumbleupon .share:before { font-size: 16px; top: 5px; } .share-tall .facebook .share:before { left: 10px; } .share-tall .googlePlus .share:before { left: 13px; } .share-tall .pinterest .share:before { font-size: 13px; bottom: -1px; } .share-tall .linkedin .share:before { font-size: 17px; bottom: 2px; } .share-tall .stumbleupon .share:before { font-size: 16px; } .share-filled .buttons { display: none; } /* Appearance - filled */ .share-filled .twitter .share { background: #09b0ed; } .share-filled .twitter .count, .share-filled .twitter .count:hover { color: #09b0ed; border: 1px solid #09b0ed; } .share-filled .facebook .share { background: #3d5a98; } .share-filled .facebook .count, .share-filled .facebook .count:hover { color: #3d5a98; border: 1px solid #3d5a98; } .share-filled .googlePlus .share { background: #dd4c39; } .share-filled .googlePlus .count, .share-filled .googlePlus .count:hover { color: #dd4c39; border: 1px solid #dd4c39; } .share-filled .linkedin .share { background: #035a87; } .share-filled .linkedin .count, .share-filled .linkedin .count:hover { color: #035a87; border: 1px solid #035a87; } .share-filled .youtube .share { background: #cc181e; } .share-filled .youtube .count, .share-filled .youtube .count:hover { color: #cc181e; border: 1px solid #cc181e; } .share-filled .pinterest .share { background: #cb2127; } .share-filled .pinterest .count, .share-filled .pinterest .count:hover { color: #cb2127; border: 1px solid #cb2127; } .share-filled .stumbleupon .share { background: #eb4923; } .share-filled .stumbleupon .count, .share-filled .stumbleupon .count:hover { color: #eb4923; border: 1px solid #eb4923; } .share-filled .twitter:hover .count { background: #09b0ed !important; } .share-filled .facebook:hover .count { background: #3d5a98 !important; } .share-filled .googlePlus:hover .count { background: #dd4c39 !important; } .share-filled .linkedin:hover .count { background: #035a87 !important; } .share-filled .youtube:hover .count { background: #cc181e !important; } .share-filled .pinterest:hover .count { background: #cb2127 !important; } .share-filled .stumbleupon:hover .count { background: #eb4923 !important; } .share-filled .sharrre:hover .count { color: #fff; } /* Appearance - outlined */ .share-outlined .twitter .share, .share-outlined .twitter .count, .share-outlined .twitter .count:hover { border: 1px solid #09b0ed; color: #09b0ed; } .share-outlined .facebook .share, .share-outlined .facebook .count, .share-outlined .facebook .count:hover { border: 1px solid #3d5a98; color: #3d5a98; } .share-outlined .googlePlus .share, .share-outlined .googlePlus .count, .share-outlined .googlePlus .count:hover { border: 1px solid #dd4c39; color: #dd4c39; } .share-outlined .linkedin .share, .share-outlined .linkedin .count, .share-outlined .linkedin .count:hover { border: 1px solid #035a87; color: #035a87; } .share-outlined .youtube .share, .share-outlined .youtube .count, .share-outlined .youtube .count:hover { border: 1px solid #cc181e; color: #cc181e; } .share-outlined .pinterest .share, .share-outlined .pinterest .count, .share-outlined .pinterest .count:hover { border: 1px solid #cb2127; color: #cb2127; } .share-outlined .stumbleupon .share, .share-outlined .stumbleupon .count, .share-outlined .stumbleupon .count:hover { border: 1px solid #eb4923; color: #eb4923; } .share-outlined.share-small .share, .share-outlined.share-medium .share { border-right: none !important; } .share-outlined.share-tall .share { border-top: none !important; } .share-outlined .twitter:hover .share, .share-outlined .twitter:hover .count { background: #09b0ed; } .share-outlined .facebook:hover .share, .share-outlined .facebook:hover .count { background: #3d5a98; } .share-outlined .googlePlus:hover .share, .share-outlined .googlePlus:hover .count { background: #dd4c39; } .share-outlined .linkedin:hover .share, .share-outlined .linkedin:hover .count { background: #035a87; } .share-outlined .youtube:hover .share, .share-outlined .youtube:hover .count { background: #cc181e; } .share-outlined .pinterest:hover .share, .share-outlined .pinterest:hover .count { background: #cb2127; } .share-outlined .stumbleupon:hover .share, .share-outlined .stumbleupon:hover .count { background: #eb4923; } .share-outlined .sharrre:hover .count, .share-outlined .sharrre:hover .share { color: #fff; } .form-check input { cursor: pointer; } .fr-wrapper a { color: inherit } .stopEvent { display: block; opacity: 0.5 !important; } .cdk-global-scrollblock { position: unset; width: 100%; overflow-y: hidden; } .fr-toolbar.fr-desktop.fr-top.fr-basic.fr-sticky-on { height: 55px; z-index: 99999; } .box-content .fr-toolbar.fr-desktop.fr-top.fr-basic.fr-sticky-on { height: 80px; } @media (max-width: 600px) { .app-cart-buttom { max-width: 300px; } } /* Hide image gallery element caption */ .pswp__caption { display: none; } .fr-view table.fr-table_border_none td { border: none; } .fr-view td.fr-table_td_border_none { border: none; } /* change size total fullheight order */ .ant-tag-fullheight>div { height: 32px !important; padding-top: 6px !important; } /* middle icon | message copy success | */ .icon-middle>svg { margin-top: -5px !important; } .ant-table, .ant-tabs { color: #000; } .table-orderlink .ant-table-placeholder { padding: 0px; } .lity-wrap video { display: block !important; } /* Product Report */ .product-report-preview .ant-card-bordered { border: 0; } .product-report-preview .ant-card .ant-card-cover { width: 180px; float: left; } .product-report-preview .ant-card .ant-card-body { width: calc(100% - 180px); float: left; padding: 0; padding-left: 10px; } .product-report-preview .ant-card .ant-card-actions { width: calc(100% + 20px); clear: both; background-color: #fff; border: 0; margin-left: -10px; } .product-report-preview .ant-card .ant-card-actions>li { color: #fff; border: 0; padding: 0 10px; margin: 0; margin-top: 15px; } .product-report-preview .ant-card .ant-card-actions>li span { display: block; width: 100%; padding: 10px 0; border-radius: 6px; } .product-report-preview .ant-card .ant-card-actions>li span:hover { color: #fff; } .product-report-preview .ant-card .ant-card-actions>li:nth-child(1) span { background-color: #28a745; } .product-report-preview .ant-card .ant-card-actions>li:nth-child(2) span { background-color: #ffc107; } .product-report-preview .ant-card .ant-card-actions>li:nth-child(3) span { background-color: #007bff; } .product-report-preview .ant-card .ant-card-actions>li:nth-child(4) span { background-color: #ff5722; } .product-report-preview .ant-card .ant-card-actions>li span .opacity { opacity: 0.8; } .ant-input-group .ant-input-number { border-radius: 4px 0px 0px 4px !important; } slide-image .owl-carousel .owl-item.cloned { visibility: hidden } slide-image .owl-carousel .owl-item.active, slide-image .owl-carousel .owl-item.cloned.active { visibility: visible; } .ant-tag { margin-bottom: 5px; }